Sušilice

19

Vrsta grijanja

Glavna boja proizvoda

Vrsta korisničkog sučelja

Obrnuti bubanj

Prisutna je izolacija od buke

Broj dostupnih programa

Žeton

Automatski ciklusi sušenja